AKT

Axborot texnologiyalari

1. Elektron pochta nima?

*a) Ma’lumotlarni qabul qiluvchi va uzatuvchi dastur b) Kompyuter uchun aloqa tizimi  c) Aloqa tizimi uchun dastur d) Mahalliy tarmoq

2. Multimedia nima?

a) Masofadan turib o’qitish tizimi *b) Tovushli va tasvirli axborotlarini qabul qilish qurilmasi c) Ma’lumotlarni qayta ishlash va uzatish qurilmasi d) Masofadan turib boshqarish tizimi

3. Modem nima?

a) Axborotlarni kompakt disklarga yozuvchi qurilma b) Kompyuterdan kompyuterga axborotni tarmoq orqali o’zatish qurilmasi *c) Kompyuterdan kompyuterga axborotni telefon tarmog’i orqali o’zatish qurilmasi d) Axborotlarni xotiraga yozuvchi qurilma

4. Protsessorning vazifasi nima?

a) Ma’lumotlarni arxivlash b) Ma’lumotlarni o’zida saqlash c) Ma’lumotlarni chop qilish *d) Ma’lumotlar ustida arifmetik va mantiqiy amallar bajarish

5. Fayl bu-. . .

a) Printerdan qog’ozga chiqarilgan matn b) Ma’lumotlardan ko’chirilgan nusxa c) Ma’lumotlarni o’lchash birligi *d) Diskdagi programma yoki ma’lumotlar to’plami

6. Kompyuterni qayta ishga tushirish uchun klaviaturadagi qaysi tugmachalar bosiladi?

a) CTRL+DELETE b) CTRL+ALT *c) CTRL+ALT+DELETE d) ALT+F1

7. Masofadan o’qitish tizimi nima?

a) Sirtdan o’qitish *b) Internet tarmog’i orqali o’qitish c) Oddiy kunduzgi o’qitish d) Malaka oshirish tizimida o’qitish

8. Elektron darslik nima?

*a) Kompyuter texnologiyalari vositasida yozilgan darslik b) Maxsus tilda yozilgan darslik c) Oddiy darslik d) Imkoniyati cheklanganlar uchun yozilgan darslik

9. CD-ROM qurilmasining vazifasi nima?

a) Biror-bir jarayyonni boshqarish b) Kompyuterni ishga tayyorlash *c) Kompakt disklarni o’qish va ularga yozish d) Ma’lumotlarni qayta ishlash

10. Skaner qurilmasining vazifasi nima?

*a) Manbalardan ma’lumotlarni xotiraga kiritish b) Xotiradan o’qish c) Ma’lumotlarni chop etish d) Ma’lumotlarni saqlash

11. Ma’lumotlarni kompyuterga kiritish qurilmasi?

a) Web kamera b) Modem c) Printer *d) Klaviatura, skaner

12. WINDOWS operatsion tizimida yangi papkalar qanday tashkil qilinadi?

a) Проводник – Файл – Свойства bandlarni yordamida *b) Sichqonchaning o’ng tugmasini bir marta bosib menyudan Создать – Папку bandlari orqali c) Sichqonchaning chap tugmasini bir marta bosish yordamida d) Ixtiyoriy ilovaning vstavka bandi orqali

13. MS Office WORD ni ishga tushirish qanday bajariladi?

a) Пуск – Поиск – MS Office Word kema-ketligini bajarish orqali b) MS Office WORD ilovasining yorlig’iga sichqonchaning o’ng tugmachasi bilan ikki marta bosish orqali c) MS Office WORDda avval tashkil qilingan xujjat nomiga sichqonchaning o’ng tugmachasi bilan bir marta bosish orqali *d) Пуск – Программы – MS Office Word bandlari orqali

14. MS Office WORDda uskunalar panelini olib tashlash va qayta o’rnatish qanday bajariladi?

a) Menyuning Вставка bandi orqali *b) Asosiy Menyuning Меню – Настройка ленты bandlari orqali c) Menyuning Формат bandi orqali d) Menyuning Сервис – Параметры bandlari orqali

15. MS Office WORDda ishlaganda qanday kengaytmali faylar hosil bo’ladi?

a) xls b) txt *c) doc d) bmp

16. Word matn muharrirda rasmlar qaysi katologdan izlanadi?

*a) ClipArt, Picture b) Figura c) WordArt d) WordPad

17. MS Office WORDda matnning biror-bir bo’lagidan nusxa olish qanday bajariladi?

*a) Matnning kerakli bo’lagi belgilab olinadi va “CTRL+C” buyrig’i bajariladi b) Matnning kerakli bo’lagi belgilab olinadi va “CTRL+A” buyrig’i bajariladi c) Matnning kerakli bo’lagi belgilab olinadi va “CTRL+P” buyrig’i bajariladi d) Matnning kerakli bo’lagi belgilab olinadi va “CTRL+S” buyrig’i bajariladi

18. MS Office WORDda tashkil qilingan hujjatni xotirada saqlash qanday bajariladi?

a) Menyuning Файл – Закрыть bandlaridan foydalanib *b) Menyuning Файл – Сохранить как bandlaridan foydalanib c) Asosiy menyuning Пуск – Завершение работы bandlaridan foydalanib d) Menyuning Файл – Печать bandlaridan foydalanib

19. MS Office WORDda joriy matnda shrift o’lchamini o’zgartirish qanday bajariladi?

a) Ko’rish masshtabi kattalashtirish orqali b) WordArt elementidan foydalanib *c) Uskunalar panelidagi Размер шрифта oynasi orqali d) Menyuning Вставка bandi orqali

20. MS Office WORDda matn varag’ining chegarasini o’rnatish qanday bajariladi?

a) Varaqning chegarasini sichqoncha yordamida suriladi b) Menyuning Вставка – Разрыв bandlari orqali c) Menyuning Вставка – Номер страницы bandlari orqali *d) Menyuning Разметка страницы bandi orqali

21. MS Office WORD matn muharririda jadval qanday hosil qilinadi?

a) Menyuning Вставка bandi bilan b) WordArt elementlari bilan c) Uskunalar panelidagi “Надпись” tugmachasi bilan *d) Menylar satrining Вставка – Таблица bandlari bilan

22. MS Office WORDda tayyor rasm ustiga yozuv qanday qo`yiladi?

a) Menyuning Вставка – Символ bandi bajariladi b) Kursorni rasm ustiga olib kelib klaviatura orqali matn teriladi *c) Menylar satrining Вставка bandidagi “Надпись” elementi bosiladi d) Uskunalar panelidagi WordArt tugmachasi bilan

23. MS Office Excelda yacheykalar qanday belgilanadi?

a) Yacheykalar ustida sichqonchaning o’ng tugmasi bosiladi *b) Yacheykalar ustida sichqonchaning chap tugmasi bosiladi c) Menyuning Формат – Столбец bandlari bilan d) Menyuning Правка – Перейти – Выделить bandlari bilan

24. MS Office Excelda formulalar qatori nima uchun kerak?

*a) Formulalar va berilganlarni kiritish uchun b) Ma’lumotlarni yacheykaga kiritish uchun c) Yacheykalardagi ma’lumotlarni formatlash uchun d) Rasmlarni kiritish uchun

25. MS Office EXCELda bajarilgan arifmetik amal natijasida yacheykada “# # # #”lar paydo bo’lishining sababi nima?

a) Natijalar ustun kengligiga sig’magan hisoblanadi c) Natijalar qator balandligiga sig’magan hisoblanadi *c) Hosil bo’lgan natija raqamlari formati ustun kengligiga sig’magan hisoblanadi d) Hisoblash formulasida xato bor

26. MS Office Excelda tayyor jadvalga qo’shimcha ustun va qatorlar qanday qo’yiladi?

*a) Menylar satrining Главная bandidagi Вставить oynasi orqali b) Menyuning Правка – Заполнить bandi bilan c) Menyuning Формат – Столбец yoki – Строки bandi bilan d) Menyuning Вид bandi bilan

27. MS Office Excelda ustunlar nomlarining chap tomonida joylashgan tugmacha nima uchun kerak?

a) Exceldan chiqish uchun b) Formula muharririni chaqirish uchun c) Bir qatorni belgilash uchun *d) Butun varaqni belgilash uchun

28. MS Office Excelda fayldan-faylga varaqlarni qanday ko’chirish mumkin?

a) Menyuning Правка – Удалить лист bandi bilan *b) Menylar satrining Главная bandidagi Формат – Переместить/Скопировать лист bandi bilan c) Menyuning Формат – Лист bandi bilan d) Menyuning Вид bandi bilan

29. MS Office Excelda yacheyka va ustunlarni yashirish va qayta ochish qanday amalga oshiriladi?

a) Menyuning Вставка – Столбец bandida b) Menyuning Правка – Удалить bandida c) Menyuning Вид bandi bilan *d) Menylar satrining Главная bandidagi Формат – Видимость bandi bilan

30. MS Office Excelda tayyor ma’lumotlani biror-bir xususiyatlari bo’yicha saralash qanday bajariladi

a) Menyuning Данные – Таблица подстановки bandida *b) Menylar satrining Данные – Сортировка bandi orqali c) Menyuning Правка – Специальная вставка bandida d) Menyuning Сервис – Настройка bandida

31. MS Office Excelda diagrammalar qanday tuziladi?

a) Ma’lumotlar belgilab olinadi va menyuning Формулы bandi orqali b) Ma’lumotlar belgilab olinadi va menyuning Правка – Специальная вставка bandi orqali *c) Ma’lumotlar qatori belgilab olinadi va menylar satrining Вставка bandiga kiriladi d) Rasm chizish asboblar panelidagi tugmalar yordamida chiziladi

32. MS Office Excelda standart funksiyalar qanday qo’yiladi?

*a) Menylar satrining Формулы bandi orqali b) Menylar satrining Главная bandi orqali c) Menylar satrining Данные bandi orqali d) Menylar satrining Вставка bandi orqali

33. MS Office Power Point dasturining vazifasi nima?

*a) Taqdimotlar yaratish b) Rasmiy hujjatlar tayyorlash c) Web sahifalar yaratish d) Ma’lumotlar bazasini yaratish

34. Axborotni muhofaza qilish tushunchasi nimani anglatadi?

a) Axborotni qabul qilish va tarqatish chora-tadbirlarini *b) Axborot xavfsizligiga tahdidlarni oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini c) Shaxs manfaatlarini himoyalanganlik holatini d) Axborot erkinligi tamoyillarini

35. MS Office Power Point dasturida qanday kengaytmali fayllar hosil qilinadi?

a) doc b) xls *c) ppt d) bmp

36. MS Office Power Point dasturida slaydlarga rasmlar qanday qo’yiladi?

a) Menylar satrining Анимация – Настройка bandi orqali b) Menylar satrining Вид – Эффекты bandi orqali c) Menylar satrining Главная – Вставить bandi orqali *d) Menylar satrining Вставка – Картинки bandi orqali

37. MS Office Power Point dasturida slaydlar qanday harakatga keltiriladi?

a) Menyuning Вид bandi orqali b) Menylar satrining Показ слайдов bandi orqali c) Menylar satrining Вставка bandi orqali *d) Menylar satrining Анимация bandi orqali

38. MS Office Power Point dasturida tayyor slaydlar taqdimoti qanday amalga oshiriladi?

a) Menylar satrining Вид bandi orqali b) Enter tugmachsini 2 marta bosish yordamida *c) Menylar satrining Показ слайдов bandi orqali d) Menylar satrining Главная bandi orqali

39. MS Office Power Point dasturida taqdimotga yangi slaydlar qo’shish qanday amalga oshiriladi?

a) Menylar satrining Вставка – Рисунок bandi orqali *b) Menylar satrining Главная – Создать слайд bandi orqali c) Menylar satrining Файл – Создать bandi orqali d) Menylar satrining Вид – Макросы bandi orqali

40. MS Office Power Point dasturida slaydlarning ko’rinishi qanday o’zgartiriladi?

*a) Menylar satrining Главная – Макет bandi orqali b) Menylar satrining Вид – Сортировщик slaydov bandi orqali c) Menylar satrining Показ слайдов – Настройка bandi orqali d) Menylar satrining Дизайн – Эффекты bandi orqali

41.O’zbekiston Respublikasining jamoat ta’lim axborot tarmog’i “ZiyoNet” qachon tashkil topgan?

a) 2006 yil 5 oktyabr b) 2002 yil 6 iyun *c) 2005 yil 28 sentyabr d) 2002 yil 2 yanvar

42. O’zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to’g’risida”gi Qonuni qachon qabul qilingan?

*a) 2003 yil 11 dekabr b) 2004 yil 21 may c) 2005 yil 8 iyul d) 2006 yil 22 noyabr

43. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to’g’risida”gi PF-3080-sonli Farmoni qachon qabul qilingan?

a) 2000 yil 30 may b) 2001 yil 30 may c) 2003 yil 30 may *d) 2002 yil 30 may

44. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 200-sonli Qarori qachon qabul qilingan?

a) 2000 yil 9 iyun *b) 2002 yil 6 iyun c) 2003 yil 5 iyun d) 2001 yil 11 iyun

45. Xalq tahlimi vazirligining veb-sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) www.inbox.uz b) www.eduportal.uz c) www.lex.uz *d) www.uzedu.uz

46. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-1730-sonli Qarori qachon qabul qilingan?

a) 2012 yil 21 yanvar *b) 2012 yil 21 mart c) 2012 yil 21 aprel d) 2012 yil 21 fevral

47. Kompyuter virusi bu — …

a) Kompyuter faoliyatini nazorat qiluvchi dastur b) Kompyuter qurilmalarini ishdan chiqaruvchi dastur *c) Dasturlar va fayllarni buzuvchi dastur d) Kompyuter o’yinlarini boshqaruvchi dastur

48. Web sayt bu-…

*a) Inglizcha “site” so’zidan olingan bo’lib, ma’lumotlarni joylash ma’nosini bildiradi b) Internetga kirishni ta’minlaydigan maxsus fayl c) Internetdan ma’lumotlarni ko’chiruvchi dastur d) Internetdan ma’lumotlarni qidirish imkonini beruvchi dastur

49. WWW(World Wide Web) tushunchasi –

*a) Butun jahon o`rgimchak to`ri b) Kompyuter virusi c) Amaliy dasturlar paketi d) Tizimli dasturlar paketi

50. Brouzer tushunchasi va uning vazifasi nima?

a) Internetga kirishni ta’minlovchi dastur *b) Internet resurslari va ma’lumotlaridan foydalanishni ta’minlovchi dastur c) Internet orqali ma’lumotlarni uzatish va qabul qilishni ta’minlovchi dastur d) Internetdan ma’lumotlarni qidirish imkonini beruvchi dastur

51. Qaysi javobda brouzerlar ro`yxati to`g`ri ko`rsatilgan

a) Word, Excel, Accses b) Nero, Socrat, FineReader *c) Internet Explorer, Opera, FireFox d) Delphi, Oracle, Pascal

52. O`zbekiston Respublikasi Prezidentning “Chet tillarni o`qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risidagi” PQ-1875-sonli Qarori qachon qabul qilindi

a) 2012 yil 20 dekabr b) 2012 yil 5 dekabr c) 2012 yil 15 dekabr *d) 2012 yil 10 dekabr

53. Quyidagi qaysi qurilma yordamida Internetga ulanish mumkin?

*a) Modem b) Printer c) Skaner d) Veb-kamera